Algemene informatie: Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem

 

STABU:  is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam van Stichting

              STABU is een  afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van een

              bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw. Met behulp van de computer

              en de STABU-systematiek kunnen bestekschrijvers snel en efficiënt projectbestekken maken en

              bewerken. Daarnaast geeft STABU diverse opleidingen op gebied van de bestekssystematiek,

              levert fabrikantgebonden productspecificaties, geeft diverse adviezen op het gebied van het

              juridische gedeelte van het bestek en onderzoeksprojecten. Dit alles wordt getoetst aan

             nieuwe ontwikkelingen.

  

Voor onze productspecificaties gaat u naar producten.bwbrd.nl

 

 

Innosell BV