26 januari 2015

Aanlichten schilderijen Ministerie OCW Den Haag - januari 2015

Vorige week is het project aanlichten schilderijen van ministers en staatssecretarissen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen door Innosell afgerond.